Information om Covid-19, läs mer här.


Följande gäller i Åmåls kommuns förskolor, skolor och fritidshem

Pandemin Covid-19 är inte över. Enligt Smittskyddet i Västra Götaland är det framförallt bland barn och ungdomar och ovaccinerade vuxna som smittspridningen sker. Smittspridningen bland barn och ungdomar sker ofta i kluster, det vill säga att den sker i en klass, grupp eller ett lag.

Västra Götalandsregionen har gett alla kommuner tillgång till gurgeltester för alla elever från Förskoleklass – åk 3 på gymnasiet för smittspårning. Om smitta påträffas ska det gå snabbt att bryta smittkedjor. Även fristående skolor har tillgång till dessa test. Alla barn från 12 år och uppåt erbjuds vaccin med start den 13 oktober. Vaccinationen är ett samarbete mellan vårdcentral och kommun, enligt en överenskommelse i Västra Götaland. Information om vaccinering skickas hem till vårdnadshavarna via respektive skolas ordinarie kommunikationsvägar.

Glädjande nog har Covid-19 hittills inte förorsakat något större utbrott i våra verksamheter och så vill vi att det ska förbli. Det är en ansträngd situation i våra verksamheter, med en hög frånvaro av barn/elever, men även bland vår personal.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter att arbeta förebyggande för att undvika att barn/elever och personal blir sjuka i covid-19 och andra smittsamma virus. Det innebär att vi fortsätter att:

  

  • Hålla avstånd, minska trängsel i våra lokaler och inte blanda klasser/grupper mer än nödvändigt.
  • Ha en god handhygien m tillgång till handsprit.
  • Vädra våra lokaler ofta och se till att kontaktytor rengörs regelbundet.
  • Bedriva verksamhet utomhus så mycket det bara går, lämning och hämtning sker utomhus även fortsättningsvis.
  • Genomföra utvecklingssamtal, föräldramöten och övriga möten digitalt eller utomhus.
  • Använda visir vid blöjbyte.

samt inte minst:

     • All personal ska stanna hemma när de är sjuka och uppmanas att testa sig för covid-19.

     • Alla elever ska stanna hemma när de är sjuka och uppmanas att testa sig för covid-19.

     • Alla barn ska stanna hemma när de sjuka.

 

Då är man välkommen tillbaka efter sjukdom

      • När man är frisk är man välkommen tillbaka till verksamheten.

      • Har man varit sjuk ca en vecka  och är feberfri men fortfarande hostar, är lite snorig men i övrigt känner sig pigg och frisk, då är man            välkommen tillbaka.

Om personalen ser att ett barn inte orkar vara i verksamheten på grund av försämrat allmäntillstånd, det vill säga inte orkar leka eller delta i aktiviteterna - kontaktas vårdnadshavaren som får komma och hämta barnet. Det gäller oavsett om barnet nyss varit hemma för sjukdom.

/Barn- och utbildning

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?