Information om Covid-19, läs mer här.


Den här veckan planeras vaccinationer på kommunens äldreboenden

Från och med på onsdag den här veckan planerar kommunen för att börja vaccinera personer som bor på äldreboenden i Åmåls kommun samt vissa gruppboenden inom LSS-verksamhet där majoriteten av brukarna är över 70 år.

Kommunen väntas få en tilldelning av 200 doser vaccin i början av den här veckan. Vaccineringen väntas pågå onsdag-fredag. Boende på särskilda boenden samt brukarna över 70 år på LSS-gruppboende är prioriterade grupper för att bli vaccinerade mot covid-19.

Vård- och omsorgspersonalen kommer att vaccineras av en extern aktör (ej kommunen eller vårdcentralen) upphandlad av Västra Götalandsregionen.

Sidan uppdaterades 2021-09-16

Synpunkter på sidan?