Information om Covid-19, läs mer här.


Anpassning av smittskyddsåtgärder

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Steg 1 (Pågående med start 1 juni)  
För verksamheter innebär detta bland annat att fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas.

Antal tillåtna deltagare i steg 1
Inomhus: 8
Inomhus sittande: 50
Utomhus: 100
Utomhus sittande: 500
Motionslopp: 150

Tabell för olika typer av lokaler & arrangemang
Funderar ni mer kring om maxantal deltagare i sammankomster och i olika lokaler så har Folkhälsomyndigheten tagit fram en tabell som visar hur många deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler. Tabellen hittar ni här 

Kravet på avstånd kvarstår, den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska utforma lokaler, områden och utrymmen på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. In- och utpassager ska disponeras på ett sådant sätt att trängsel undviks. Marknader som sker utomhus har inte krav på max antal deltagare, men med krav på smittskyddsåtgärder. 

Restauranger

  • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22:30.
  • Ingen övre gräns gällande antalet personer, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 4 personer.
  • Uthyrning av verksamhetslokal till privata fester omfattas fortfarande av begränsningsförordningen, vilket innebär max 8 personer.

Handelsplatser

  • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort och ersätts av begränsningen 4 personer per sällskap.
  • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
  • Krav på att handla ensam kan tas bort. 

 
Nästa steg i anpassningen och ytterligare lättnader beräknas nås 1 juli. Håll koll på de senaste restriktionerna här

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?