Information om Covid-19, läs mer här.


Anpassning av restriktioner från 15 juli 2021

Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli 2021. Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.


Detta gäller från 15 juli 2021

• Långväga kollektivtrafik
Från och med den 15 juli 2021 kan de aktörer som organiserar långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) ta emot passagerare med full kapacitet.
För passagerare gäller det dock att fortsatt vara försiktig och vaksam. Res inte om du upplever symptom eller känner dig sjuk. Då bör du stanna hemma, isolera dig och testa dig för covid-19. Att hålla avstånd är även fortsättningsvis en viktig faktor för att undvika att smitta och bli smittad.

• Kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser upphävs
Från den 15 juli 2021 upphävs kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde för allmänheten till vissa platser där trängsel kan uppstå.
Detta har varit ett verktyg för kommuner att använda för att begränsa trängsel på en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en park, en badstrand eller en parkeringsplats, och som kan leda till ytterligare smittspridning i ett läge där smittspridningen är hög.

• Folkhälsomyndighetens beslut enligt planen
Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen. Ytterligare vägledning har tagits fram för att stötta verksamheter och tillsynsmyndigheter i bedömningen av avstånd och trängsel.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

Källa: regeringen.se och folkhalsomyndigheten.se


För mer information besök:

• Regeringens hemsida: klicka här för att besöka webbplatsen

• Folkhälsomyndighetens hemsida: klicka här för att besöka webbplatsen

 

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?