Information om Covid-19, läs mer här.


Angående elevluncher under vecka 21 samt avslutningsveckan

Elevluncherna följer de vanliga rutinerna, det vill säga ingen lunch när det är röd dag eller studiedag och avslut i samband med sista skoldag.
Därför gäller följande:
  • QR-koderna kommer inte att vara aktiva den 21 och 22 maj.
  • OR-koderna är aktiva till och med 11 juni.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?