Information om Covid-19, läs mer här.


Ändrade restriktioner från och med 1 juli

Ändringar från och med den 1 juli

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juli innebär bland annat ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler för mässor har även tillkommit. Notera att de flesta av de tidigare begränsningarna fortsatt gäller.

Mer information om anpassningar av restriktionerna som gäller från den 1 juli finns hos Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Anpassning av restriktioner från 1 juli på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Deltagartak som gäller från och med den 1 juli

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentligt tillställning högst uppgå till:

  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
  • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

  • 50 deltagare.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Vilka begränsningar som gäller, informationsblad på flera språk och vanliga frågor och svar hittar du på länsstyrelsens hemsida

Läs mer om de ny anpassningar från den 1 juli 2021 på länsstyrelsens hemsida:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?