Information om Covid-19, läs mer här.


Åmåls kommun stänger gymnasieskolan och vuxenutbildningen från och med 18 mars – studier och undervisning ska ske på distans

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gör följande uttalande med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och övriga frivilliga skolformer så som kommunal vuxenutbildning stängs från och med onsdag den 18 mars:

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och från och med imorgon stängs Karlbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Åmål. Två undantag görs. Gymnasiesärskolans verksamhet kommer fortsätta att bedrivas under så normala förhållanden som möjligt och SFI A/B kommer undervisas i mindre grupper två gånger i veckan.

Det är viktigt att understryka att studierna och undervisning ska fortsätta på distans. Formerna för detta kommer att se olika ut. Det är upp till rektor och lärare att besluta om detta.

Vi vill uppmana eleverna att  ansvar för sin egen och sina skolkamraters lärandesituation. Även om förutsättningarna är annorlunda gäller det att sträva efter att nå uppsatta kunskapsmål.

Grundskolans verksamhet är öppen. Även här följer Åmåls kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gymnasieskolans elever rör sig över kommungränser och större geografiskt område än grundskoleelever och grundskolans elever är i större behov av tillsyn än gymnasieelever, därav skillnaden i ställningstagande så här långt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef


Vid frågor, vänd er till:

Gymnasieskolan

Mats Aronsson, verksamhetschef tel 0532 172 18, mats.aronsson@amal.se

Joakim Axelsson, rektor tel 0532 173 63, joakim.axelsson@amal.se

Christine Siljeblad, tf rektor tel 0532 172 05, christine.siljeblad@amal.se

Jonathan Lindström, rektor tel 0532 173 53, jonathan.lindstrom@amal.se

Magnus Skoglund, rektor tel 0532 170 93, magnus.skoglund@amal.se


Vuxenutbildningen

Madeleine Hartman, rektor 0532-173 07, madeleine.hartman@amal.se

Karin Rolfsman, tf rektor 0532- 172 14, karin.rolfsman@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?