Information om Covid-19, läs mer här.

Nyheter och meddelanden

Publicerad 2021-09-16

Bemötande av felaktiga rykten om vaccinerna

Det cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden.

Informationen ligger på Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad 2021-07-14

Anpassning av restriktioner från 15 juli 2021

Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 15 juli 2021. Detta enligt steg 3 i regeringens plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.

Publicerad 2021-07-14

Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Från 12 juli till 31 augusti rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla som vistats i ett utomnordiskt land att ta PCR-test för covid-19 vid hemkomsten – oavsett om du har symptom eller inte.

Undantag: De som vaccinerats mot covid-19 minst tre veckor innan ankomsten till Sverige och/eller haft covid-19 under de senaste sex månaderna. Men även dessa grupper bör ta ett test om de får symtom.

Bakgrunden är att smitta från resor utomlands har ökat de senaste veckorna.

Klicka här för att läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Publicerad 2021-07-01

Ändrade restriktioner från och med 1 juli

Från och med 1 juli gäller ändrade anpassningar av åtgärder mot covid-19. Bland annat införs lättnader för restaurangernas öppettider och fler personer tillåts i slutna sällskap, till exempel bröllop. 

Publicerad 2021-06-24

Anpassning av smittskyddsåtgärder

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan fem steg över hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Publicerad 2021-06-03

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland upphör

Från och med den 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19. Du kan läsa mer om detta på Västra Götalandsregionens hemsida.

Publicerad 2021-06-03

Coronapandemin: Detta gäller just nu

krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Publicerad 2021-04-26

Information om vaccination mot covid-19

Uppdaterad information om vaccination mot covid-19 finns att läsa på Medpro Clinic Åmål:s hemsida.

https://medpro.se/tjanst/covid-19-information-amal/

Publicerad 2021-04-15

Regionala skärpta restriktionerna förlängs till 2 maj

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj.

Läs mer

Publicerad 2021-04-13

Restriktioner för serveringsställen och handeln förlängs till 2 maj

Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Publicerad 2021-03-25

Regionala rekommendationer förlängs till 18 april

De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april.

Publicerad 2021-03-22

Vaccinering i mindre skala

Vaccineringen sker nu i mindre skala. Här följer en kort sammanfattning av läget:
- Vårdcentralen Medpro tar personlig kontakt med de som ska vaccineras.
- Det har skett en förlängning mellan dos 1 och 2, upp till sex veckor. Detta för att fler ska få dos 1 snabbare.
- På onsdag 24 mars återkommer Smittskydd Västra Götaland med direktiv för hur skolan bör göra efter påsklovet, studier på distans/närundervisning.
Publicerad 2021-03-16

Uppehåll i vaccineringen

Med anledning av besked idag 16 mars från Folkhälsomyndigheten att göra ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin är de tidigare aviserade tiderna för vaccination i Åmåls ishall inställda. 

Publicerad 2021-03-04

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Ansök senast 30 april 2021.

Läs mer om omsättningsstödet på länsstyrelsens hemsida

Publicerad 2021-02-26

Frågor och svar om kommunens vaccinationer

Vi har träffat kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), Anna-Karin Lindblom och Marco Niemelä, verksamhetschef för äldreomsorgen, för att få veta mer om de vaccinationer som berör kommunens vårdtagare och personal utifrån ett antal frågeställningar. Detta hoppas vi ska ge svar på många frågor och funderingar som finns ute bland våra medborgare och i våra verksamheter.

Publicerad 2021-02-25

Regionala rekommendationer för Västra Götaland 17 februari till 14 mars

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Avstå helst från icke nödvändiga resor.

På Västra Götalandsregionens hemsida finns alla de regionala rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars.

Publicerad 2021-02-24

För företagare med anledning av covid-19

Regeringen har samlat information för dig som är företagare om de åtgärder som har vidtagits för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. 

Publicerad 2021-02-17

Nya regionala rekommendationer i länet. Rekommendationerna gäller omedelbart, det vill säga från och med idag och till och med den 14 mars

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Rekommendationerna gäller från och med idag till och med 14 mars.

Publicerad 2021-02-08

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Personer 65+ prioriteras i vaccinationsarbetet och äldre ungdomar får delta i idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Publicerad 2021-01-11

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Information om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Publicerad 2021-01-08

Munskydd i vårdlokaler

För att skydda varandra rekommenderas personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs successivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari. Mer information finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Publicerad 2021-01-08

Biblioteket öppnar för avhämtning av böcker

Från och med 11 januari fram till 24 januari öppnar biblioteket igen för tidsbokad avhämtning av reserverade böcker. Mer information finns på bibliotekets hemsida.

Publicerad 2020-12-29

Vaccinationsstarten mot Covid-19

Åmåls kommun tillsammans med Medpro Clinic arbetar nu hårt med förberedandet av vaccinationsstarten mot Covid-19.

Under måndagens pressträff den 21 december lämnade EU:s läkemedelsorgan EMA beskedet att de godkänner Pfizer/Biontech vaccin mot covid-19 och under kvällen godkändes vaccinet även av EU-kommissionen. För Åmåls kommuns medborgare innebär det att vaccinering påbörjas inom några veckor.

Vi ber vänligen alla att behålla lugnet och inte ringa vårdcentralen för mer information, utan invänta kallelsen som kommer gå ut till alla berörda i den ordning som rekommenderats med all information samlat. Medpro Clinic känner nu ett starkt tryck på inkommande telefonsamtal om frågor gällande vaccineringen som tyvärr gör att mer akuta frågor hamnar i telefonkö.

All information kommer gå ut löpande i press och media samt egna kanaler.

Publicerad 2020-12-19

Skärpta restriktioner inför julhelgen

Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen. De flesta restriktionerna gäller från den 24 december till den 24 januari. Åmåls kommun vidtar flera åtgärder med anledning av de skärpta restriktionerna.

Publicerad 2020-12-18

Julklappa din granne

Länsstyrelsen ger tips på hur vi kan stötta andra och visa omtanke

God Jul och Gott Nytt År! 

Publicerad 2020-12-11

SMS-utskick på måndag 14 december om att följa de skärpta råden

På måndag den 14 december mellan klockan 9 och 19 kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten. Texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag 14 december.

Publicerad 2020-12-10

Möjlighet till omsättningsstöd för näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Publicerad 2020-12-10

Begränsa ditt umgänge under storhelgerna!

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. 

Publicerad 2020-12-01

Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år/Family quarantine also applies to children under 15 years of age/بخصوص الحجر الصحي العائلي

Från och med idag, den 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år.

As of today, December 1, family quarantine also applies to children under 15 years of age. Click link below for more information.

Publicerad 2020-11-23

Max åtta personer tillåts i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland från 24 november

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Publicerad 2020-11-12

Beslut om fjärr-/distansundervisning från och med fredag 13/11

Med anledning av den rådande situationen rörande Covid-19 så har Barn- och Utbildningsnämnden, i samråd med skolledningen på Karlbergsgymnasiet, fattat beslutet om att med start fredag 13/11 gå över till fjärrundervisning/distansundervisning för alla elever fram till jullovet. Givetvis är det inte så här vi önskar att det ska vara men situationen kräver det.

Publicerad 2020-11-12

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Publicerad 2020-10-29

Skärpta allmänna råd för att förhindra smittspridning

Utvecklingen går åt fel håll. Nu måste vi verkligen hjälpas åt att stoppa smittspridningen! Därför har Folkhälsomyndigheten idag, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat att publiktaket på max 50 personer ska fortsätta gälla i vårt län.

Se filmen från Västra Götalandsregionen som informerar om smittspridningen och de skärpta råden.
https://fb.watch/1qzdfiKt4w/ 

Publicerad 2020-10-26

Viktig information inför halloween

Så här inför årets halloweenfirande vill vi med hjälp av filmen Bus eller Covid påminna om försiktighet för att hindra smittspridning.  

Publicerad 2020-10-15

Tvätta händerna och rädda liv

Idag 15 oktober är det internationella tvätta händerna-dagen. God handhygien är viktigt för att förhindra smittspridning. Se filmen från Västra Götaland. Den berättar om när det är viktigt att tvätta händerna.

Länk till filmerna.

Publicerad 2020-09-30

Besöksrutin på kommunens särskilda boenden efter 1 oktober

Nu har besöksförbudet på särskilda boenden upphört. Även om besöksförbudet inte längre finns behöver vi gemensamt värna om de boende för att undvika smittspridning. Åmåls kommun har därför rutiner för besök på kommunen särskilda boenden och korttidsverksamheten.

Publicerad 2020-08-25

Skydda en mormor!

Det du gör påverkar fler personer än dig själv! Oavsett vem du vill skydda kan du visa omtanke genom att till exempel välja bort bussresan och istället ta cykeln, vinka istället för att kramas och skippa festen. Det kan vara just den handlingen som gör skillnad på smittspridningen och skyddar någon annan. Det är tillsammans vi minskar vi spridningen av covid-19. Tack för att du hjälper till!

Publicerad 2020-08-24

Information från Västtrafik om trängselåtgärder inför skol- och jobbstart

Höstens första veckor innebär ofta ett extra högt resande då många samtidigt går tillbaka till skola och arbete. För att minska risken för trängsel i höst kommer vi att köra all tillgänglig trafik och förstärka på sträckor där trängsel uppstår i så hög utsträckning som möjligt. Men trots att vi generellt har ett minskat resande kommer trängsel att uppstå på vissa linjer de närmsta veckorna. Vi tillhandahåller kollektivtrafik för dem som behöver men ska man resa kollektivt så undvik gärna rusningstrafik och håll avstånd till medresenärer.

Läs mer på Västtrafiks corona-sida www.vasttrafik.se/corona.

TACK för att ni hjälper oss att minska trängseln!

Publicerad 2020-08-17

Skolstart Södra skolan och Rösparksskolan måndagen den 17 augusti

Imorgon, måndag 17 augusti börjar alla elever på Södra skolan och Rösparksskolan det nya läsåret - varmt välkomna säger vi till alla elever.

Alla som åker skolskjuts har fått brev hem med information kring tider och många har ringt till vår skolskjutshandläggare Ingela Hensbo (telefon 0532-171 96) och fått svar på sina frågor. Skolskjutsarna är inte fullsatta, utan eleverna kommer att kunna hålla avstånd gentemot varandra och mot chauffören. Syskon kan med fördel sitta bredvid varandra då de tillhör samma familj.

Läs mer på länken nedan.

OBS!
- Information kring skolstarten för elever på Tösse skola och Kristinebergskolan kommer under måndagen den 17 augusti.
- Information kring skolstart för Karlbergsgymnasiet hittar ni på gymnasiets hemsida: www.karlbergsgymnasiet.se

Publicerad 2020-08-11

Information till vårdnadshavare inför hösten

Med anledning av det nya arbetsåret i förskola och fritidshem vill ledningen för barn och utbildning informera alla vårdnadshavare om vad som gäller för att minska smittspridningen.

Publicerad 2020-08-11

Att tänka på inför skolstarten

Inför skolstarten vill Åmåls kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen förmedla några viktiga budskap för att förhindra smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Tänk på att:
Undvik kramar och annan närkontakt
Tvätta händerna ofta
Cykla eller gå till skolan om möjligt
Stanna hemma om du är krasslig

Tillsammans stoppar vi covid-19!

Länk till den nya filmen inför skolstarten

Publicerad 2020-08-10

Ljusfesten 2020 inställd

På grund av coronapandemin har Åmåls kommun idag beslutat att ställa in årets upplaga av Ljusfesten som skulle ha genomförts 10-12 september.

Publicerad 2020-08-03

Till alla barn, elever och era vårdnadshavare

Snart är sommaren 2020 slut och det är dags att starta upp ett nytt arbetsår/läsår som inte blir riktigt som alla andra, då vi en tid framöver behöver hjälpas åt med att minska smittspridningen av Covid19 i vårt samhälle.

Publicerad 2020-06-11

Ny webbsida om provtagning

Västra Götalandsregionen har nu tagit fram en webbsida som handlar specifikt om provtagning. En samlingsplats med grundläggande info samt vanliga frågor och svar.

Länk till Västra Götalandsregionen

Publicerad 2020-05-18

Angående elevluncher under vecka 21 samt avslutningsveckan

Elevluncherna följer de vanliga rutinerna, det vill säga ingen lunch när det är röd dag eller studiedag och avslut i samband med sista skoldag.
Därför gäller följande:
  • QR-koderna kommer inte att vara aktiva den 21 och 22 maj.
  • OR-koderna är aktiva till och med 11 juni.
Publicerad 2020-05-14

Hjälp till våra företag med utländskt ägande

Här hittar du information kring hjälp till företag med utländskt ägande.

Läs mer här pdf (pdf 1,5 MB)
Publicerad 2020-05-04

Till vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem

Om regeringen beslutar att stänga förskola och fritidshem under en period för att minska smittspridningen av Covid-19 behöver du som vårdnadshavare veta vad som gäller för dig/er och ditt/era barn. Då stängning är ett beslut som tas av regeringen gäller samma sak för alla kommuner. Hur beslutet påverkar dig/er som vårdnadshavare kan du läsa om i MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information, se bilaga. Har du ett samhällsviktigt arbete kan du ansöka om barnomsorg även under stängning. Ansökan görs på blankett Ansökan om tillfällig barnomsorg (omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst) och skickas via e-post till barn.utbildning@amal.se eller lämnas till rektor vid förskola/fritidshem.
Blanketten gäller om du har ditt barn i kommunal förskola eller fritidshem. Har du ditt barn på en fristående förskola eller fritidshem kontaktar du verksamhetens huvudman.
Blankett - Ansökan om tillfällig barnomsorg pdf (pdf 1,9 MB)
Publicerad 2020-04-30

Bekräftat fall av coronasmitta på äldreboende

Kommunen kan bekräfta att det finns ett (1) bekräftat fall av coronasmittad brukare på äldreboende i Åmåls kommun. Berörda anhöriga samt personal är informerade. Brukaren är isolerad i egna bostaden. Personalen som arbetar på berörd arbetsplats har hanterat situationen på ett föredömligt vis. Kommunen kommer av integritets- och sekretesskäl inte att gå ut med statiskt om fler skulle bli bekräftat smittade.

Publicerad 2020-04-22

Vårens högtider blir annorlunda i år

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19.
Tillsammans kan vi bromsa smittan i Sverige.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad vi alla kan göra för att bromsa smittan

Publicerad 2020-04-21

Lunchkuponger till alla gymnasielever som är folkbokförda i Åmåls kommun

Från och med vecka 18 kan även du som är gymnasieelev, folkbokförd i Åmåls kommun och går på en gymnasieskola i annan kommun få lunchkuponger att använda på någon av restaurangerna i Åmål.

För att kunna gå och hämta en lunch måste du ha en fungerande mobiltelefon, en personlig QR-kod och en giltig ID-handling.

Information om elevluncher hittar du på www.amal.se/elevluncher


För att få din QR-kod behöver du skicka ett e-postmeddelanden till elke.franckaert@amal.se med följande uppgifter:

• Namn
• Skola
• Program/klass
• E-postadress
• Telefonnummer

Publicerad 2020-04-20

Julpresentkort till alla medarbetare

Åmåls kommuns ledningsgrupp har beslutat att istället för julaktiviteter ge julpresentkort till alla medarbetare och personer på vikariat. Presentkortet gäller under begränsad period och kan bra användas i lokala butiker.

Publicerad 2020-04-16

Vi hjälps åt!

Den 14 april skickade en folder ut till alla hushåll i Åmåls kommun med information om hur det lokala näringslivet kan underlättar för kunderna under den rådande situationen. Genom att klicka på länken kan du läsa eller ladda ner foldern.

Foldern Vi hjälps åt pdf (pdf 2,5 MB)

Publicerad 2020-04-09

Friluftsfrämjandet anordnar påskaktivitet

Under påskhelgen vill vi passa på att tipsa om en trevlig aktivitet på hemmaplan i den friska luften. Friluftsfrämjandet anordnar en familjetipspromenad på elljusspåret på Hanebol.Tipspromenaden finns tillgänglig påskafton, påskdagen och annandag påsk.
Ta med egen penna och papper. Efter avslutad tipspromenad lägger du dina svar i friluftsfrämjandets brevlåda som sitter på den röda byggnaden mellan garaget och huvudbyggnaden. Skriv namn, e-postadress och telefonnummer på talongen.
Vi lottar ut 6 Diggiloobiljetter bland deltagarna. Med detta vill vi önska en Glad Påsk!

Publicerad 2020-04-09

Vill du hjälpa till?

Nu kan du via en enkel e-anmälan på vår hemsida anmäla ditt intresse för att hjälpa frivilliga resursgruppen, FRG, med uppdrag i samband med olika hjälpinsatser. FRG kommer vid behov att kontakta personer som har anmält intresse. Här kan du gå vidare till intresseanmälan.

Publicerad 2020-04-08

Hjälp och stöd finns på ungdoms- och vuxencentralen

Den pågående coronapandemin har på kort tid orsakat stora påfrestningar på samhället. En pressad situation kan göra att enskilda personer och familjer mår dåligt. Du som bor i Åmål och känner att du behöver stöd i din situation, men inte riktigt vet var du ska vända dig kan alltid kontakta ungdoms- och vuxencentralen (ungvux) i Åmål för att få hjälp. Ungvux har öppen mottagning för dig från 13 år och äldre. Drop in: Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-9.30. Övriga tider förbokas. Övriga tider förbokas. Telefontid: mån-fred 8.00-16.00. Vi finns på Södra Långgatan 12, telefon 0532-77 70 79. Vill du skicka e-post är adressen ungvux.centralen@amal.se
Publicerad 2020-04-08

Kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun beslutade vid ett extrainsatt möte på tisdagen om ytterligare satsningar på det lokala näringslivet med anledning av den ekonomiska stagnation som följer i coronapandemin spår. Tillsammans med sedan tidigare fattade beslut utgör åtgärderna ett kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun.

Publicerad 2020-03-24

Skolverket beslutar att ställa in resterande nationella prov under våren 2020

Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset och med anledning av den senaste tid avser Skolverket att besluta om att ställa in resterande nationella prov under våren. Skolverket är skyldigt att skicka ut förslag till i föreskrifter på remiss och när det gäller frågan om nationella prov så har Skolverket skickat ut en snabbremiss. Remissinstanserna måste komma in med eventuella synpunkter senast 23 mars 2020. Därefter kommer Skolverket gå igenom synpunkterna och fatta ett formellt beslut de närmaste dagarna. Men eftersom Skolverket får många frågor från lärare och huvudmän om hur de nationella proven ska genomföras våren 2020 så väljer de att redan nu kommunicera vad de avser att besluta. När beslutet formellt är fattat kommer Skolverket publicera mer information på skolverket.se.

Enligt Skolverket är de nationella proven ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Upplever läraren att det saknas information om elevens kunskaper på grund av att eleven inte gjort det nationella provet får läraren ta ställning till om det behövs annan kompletterande information om elevens kunskaper. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalar sig på Skolverkets hemsida i frågan: ”Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas”, säger han.

Åmåls kommuns grundskolor vill därför informera elever och vårdnadshavare om hur vi avser att arbeta utifrån detta kommande beslut.

Skolverkets uttalanden och kommande beslut ska tolkas som att en elev inte ska riskera att drabbas vad gäller bedömning av kunskaper, betyg eller gymnasiebehörighet av att ett nationellt prov inte genomförs. Det är lärarnas ansvar att förse eleven med de uppgifter som behövs för att läraren ska kunna göra en allsidig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Verksamheten i Åmåls kommuns grundskolor känner sig trygga med att det här arbetet ska fungera bra. Behörigheten bland skolans lärare är hög och många har arbetat med betygsättning och nationella prov under en lång rad år. Lärarna i grundskolan har också lång erfarenhet av att konstruera och gemensamt bedöma olika elevuppgifter varav nationella prov utgör en del. Den erfarenheten används nu för att säkerställa att elever ska känna sig trygga med att deras kunskaper kommer att kunna bedömas oavsett om de nationella proven genomförs eller inte.

Kent Jönsson
Verksamhetschef, grundskolan


Karlbergsgymnasiet
Här kan ni läsa Karlbergsgymnasiets information gällande Skolverkets beslut att ställa in nationella prov >


Skolverket
Läs mer på Skolverkets hemsida >

Publicerad 2020-03-23

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger vi stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.
 
Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Vårt stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
 
Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro:https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/

Stöd till vuxna som har frågor om barn
Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida:https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/
 
I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronaviruset. Den finns här:https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Publicerad 2020-03-23

Sagabion stänger tills vidare

På grund av risken för spridning av coronavirus - covid-19 stänger Sagabiografen sin verksamhet tills vidare.

Publicerad 2020-03-20

Behöver du hjälp?

Från och med på måndag 23 mars kan personer i riskgrupper som är i behov av hjälp till följd av coronapandemin att kunna få hjälp med att handla, rasta hunden och annat praktiskt. Det är frivilliga resursgruppen, FRG, som samordnar hjälpen tillsammans med Röda Korset, Försvarsutbildarna och kommunen. Måndag-fredag kl 8-13 går det att ringa 076-8437900 eller 076-8437910.

Publicerad 2020-03-20

Åtgärdspaket för att stärka handel och näringsliv

Som ett led i att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin kommer Åmåls kommun och fastighetsbolaget ÅKAB med ett eget åtgärdspaket för att hjälpa företagare och kommunmedborgare. Kommunens första åtgärdspaket kommer uppskattningsvis att hamna på närmare fem miljoner kronor.

Publicerad 2020-03-17

Skolor, fritidshem och förskolor håller öppet tillsvidare. Omsorg/tillsyn för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktig verksamhet förbereds.

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och håller förskolor, grundskolor och fritidshem öppna. Med anledning av det gör kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen följande uttalande:

Förskolor, grundskolor och fritidshem i Åmåls kommun har en viktig funktion även i tider av kris. Förutom kunskapsförmedlingen bidrar de till sammanhållning, viktiga sociala kontakter och omsorg/tillsyn för barn och ungdomar. Därför hålls dessa verksamheter öppna tills vidare.

Anledningen till att olika bedömningar i nuläget görs mellan gymnasieskolans och vuxenutbildningens elever å ena sidan, och grundskolans elever å andra sidan är att de förstnämnda eleverna kommer från olika kommuner och rör sig över ett större geografiskt område. Dessutom gör förskolan, grundskolan och fritidshemmen det möjligt för fullt friska föräldrar att jobba. Det gäller både i privat och offentlig verksamhet och är med andra ord mycket viktigt för hela samhällsekonomin.

Smittoläget kan dock leda till att nya rekommendationer kommer att utfärdas från Folkhälsomyndigheten. Åmåls kommun kommer att följa även dessa. Innebär rekommendationerna stängning av förskolor, grundskolor och fritidshem kommer detta också verkställas.

I förebyggande syfte planerar Åmåls kommun för fullt för en sådan situation. Det är av yttersta vikt att förskola och fritidshem, eller någon form av omsorg/tillsyn, kan erbjudas till barn vars föräldrar arbetar med samhällsviktig verksamhet. Det kan handla om vård- och omsorgspersonal, poliser, brandmän m.m. Fullt friska föräldrar måste kunna bidra till att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner så långt som möjligt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef

Publicerad 2020-03-17

Åmåls kommun stänger gymnasieskolan och vuxenutbildningen från och med 18 mars – studier och undervisning ska ske på distans

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gör följande uttalande med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och övriga frivilliga skolformer så som kommunal vuxenutbildning stängs från och med onsdag den 18 mars:

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och från och med imorgon stängs Karlbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Åmål. Två undantag görs. Gymnasiesärskolans verksamhet kommer fortsätta att bedrivas under så normala förhållanden som möjligt och SFI A/B kommer undervisas i mindre grupper två gånger i veckan.

Det är viktigt att understryka att studierna och undervisning ska fortsätta på distans. Formerna för detta kommer att se olika ut. Det är upp till rektor och lärare att besluta om detta.

Vi vill uppmana eleverna att  ansvar för sin egen och sina skolkamraters lärandesituation. Även om förutsättningarna är annorlunda gäller det att sträva efter att nå uppsatta kunskapsmål.

Grundskolans verksamhet är öppen. Även här följer Åmåls kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gymnasieskolans elever rör sig över kommungränser och större geografiskt område än grundskoleelever och grundskolans elever är i större behov av tillsyn än gymnasieelever, därav skillnaden i ställningstagande så här långt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef


Vid frågor, vänd er till:

Gymnasieskolan

Mats Aronsson, verksamhetschef tel 0532 172 18, mats.aronsson@amal.se

Joakim Axelsson, rektor tel 0532 173 63, joakim.axelsson@amal.se

Christine Siljeblad, tf rektor tel 0532 172 05, christine.siljeblad@amal.se

Jonathan Lindström, rektor tel 0532 173 53, jonathan.lindstrom@amal.se

Magnus Skoglund, rektor tel 0532 170 93, magnus.skoglund@amal.se


Vuxenutbildningen

Madeleine Hartman, rektor 0532-173 07, madeleine.hartman@amal.se

Karin Rolfsman, tf rektor 0532- 172 14, karin.rolfsman@amal.se

Publicerad 2020-03-16

God handhygien viktigt för att förhindra smittspridning


Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom poängterar vikten av god handhygien. Kommunledningen berättar om hur kommunen jobbar för att begränsa smittspridning.

Sidan uppdaterades 2020-03-16

Synpunkter på sidan?