Lokal rutin för bedömning, beställning och genomförande av egentest COVID-19 (för medarbetare i Åmåls kommun)

Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Medarbetare som kontaktar ansvarig chef under måndag-fredag för att sjukskriva sig på grund av sjukdom eller lindriga symptom, för en dialog med ansvarig chef kring vilka symptom man har och om man anser att man skulle kunna arbeta i ”normala fall”.

OBS! Om medarbetaren uppvisar allvarliga symptom som feber eller svår hosta kommer personen nekas att bli testad! Det är därför viktigt att om symptomen förvärras under natten och man inte längre anser sig kunna arbeta så ska man kontakta ansvarig chef och avboka testningen.

För ytterligare information om när man bör stanna hemma och hur länge:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Egentestet kräver att man som medarbetare har en mobiltelefon, mobilt Bank-ID samt kan ta sig själv till testplatsen.
Test utföres alla vardagar mellan kl. 08:00 och 11:00 på Näsgatan 17 (vid Returen).


Rutin vid beställning

Alla beställningar om önskad provtagning lämnas från ansvarig chef dagen innan testtagning ska ske. Detta görs via telefon till 0532-170 03 mellan 09:00 och 15:00. Det som ska finnas med i beställning är namn på personal, telefonnummer och arbetsställekod. En sammanställd lista skickas därefter till budet via säkra meddelanden innan kl. 15.00 dag innan testning. Test kommer att göras som tidigast dagen efter beställning i den mån tid finnes. Vid många beställningar kan testning behöva skjutas upp ytterligare ett dygn.

Medarbetare bosatt i annan kommun inom Fyrbodal
Om medarbetaren är bosatt i annan kommun kan testet utföras i hemkommunen. Ansvarig chef tar då kontakt direkt med respektive kontaktperson enligt listan nedan med samma uppgifter som vi efterfrågar:
Kommunkontakt vid beställning senast:
Bengtsfors: annelie.amnehagen@bengtsfors.se ,kl. 15:00 dagen före
Dals-Ed: liane.olsson@dalsed.se ,kl. 15:00 dagen före
Mellerud: maria.jarl@mellerud.se , l. 07:30 samma dag


Information för provtagning till chefer/ansvariga

Medarbetaren behöver veta vem hens närmaste chef är, en del av provregistreringen innefattar att man fyller i chefens mailadress och medarbetarens telefonnummer.
Medarbetaren ska också fylla i en arbetsställekod enligt följande lista:
Åmål KOD
• Adolfsberg ÅM-101
• Ekbacken ÅM-102
• Ekbacken korttid ÅM-103
• Illern ÅM-104
• Solsäter ÅM-105
• Åmålsgården ÅM-106
• Hemtjänst ÅM-2
• LSS boende & personlig assistans ÅM-3
• Övrig verksamhet (exempelvis socialtjänst) ÅM-4
• Prio 3 (samhällsviktig verksamhet) ÅM-5

Var vänlig påminn medarbetare att det är viktigt (men frivilligt) att godkänna biobankning av sitt prov. Biobankningen möjliggör livsviktig forskning runt Covid-19.
Lägg märke till att man behöver access till Wi-Fi eller mobilnät på provtagningsstället då förfarandet kräver identifikation med Bank-ID och registrering på en hemsida.


Påminn medarbetare att läsa hela provtagningsinstruktionen innan man börjar.

Instruktionen nämner assiett eller tallrik, men plasttallrikar, plastmuggar eller liknande fungerar lika bra så länge de är rena.
I första hand prioriteras kategori 2 (vård och omsorg och socialtjänst) och i andra hand kategori 3 (samhällsviktig verksamhet).
Om medarbetaren testas positiv för Covid-19 ska denne meddela sin vårdcentral detta så fort som möjligt så att smittspårning kan ske. Det är viktigt att informera medarbetaren om detta.


Lokal rutin för genomförande av egentest COVID-19 - MEDARBETARE

Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Medarbetare som kontaktar ansvarig chef under måndag-fredag för att sjukskriva sig p g a sjukdom eller lindriga symptom, för en dialog med ansvarig chef kring vilka symptom man har och om man anser att man skulle kunna arbeta i ”normala fall”.
Egentestet kräver att man som medarbetare har en mobiltelefon, mobilt Bank-ID samt kan ta sig själv till testplatsen. Test utföres alla vardagar mellan 08:00 och 11:00 på Näsgatan 17 (vid Returen).

Rutin beställning
Ansvarig chef administrerar beställning av önskad provtagning. Test kommer att göras som tidigast dagen efter beställning i den mån tid finnes. Vid många beställningar kan testning behöva skjutas upp ytterligare ett dygn.

Medarbetare bosatt i annan kommun inom Fyrbodal
Om medarbetaren är bosatt i annan kommun kan testet utföras i hemkommunen. Ansvarig chef kontaktar respektive kontaktperson i hemkommunen.


Rutin för genomförande av test

1. Läs noggrant igenom hela denna instruktion inför ditt test.
2. Se till att du har Bank-ID (QR-symbol finns nedtill på startskärmen i appen) och QR-läsare installerat på din mobiltelefon. OBS! Du kan inte genomföra testet utan Bank-ID.
3. Ta dig till platsen för egentest. Adressen är Näsgatan 17 C. Bakom den röda byggnaden på långsidan finner ni testplatsen. Se blå markering på kartan:

Kartbild

4. Parkera bilen i anslutning till testplatsen. Det kommer att finnas ett bud på plats för att hjälpa dig. Kliv ur bilen och glöm inte att du behöver ha mobiltelefon med dig för att registrera testet. Budet kommer att stämma av ditt namn med listan över personer som ska testas.

5. Du kommer nu (innan provtagningen) att få registrera ditt test med hjälp av din mobiltelefon:
a. Ta fram din mobiltelefon och starta kameran. Budet kommer att visa dig vilken QR-kod som du ska skanna. Skanna QR-koden på testkitet genom att rikta kameran mot QR-koden. Följ länken för QR-koden.
b. Legitimera dig med Bank-ID när så krävs och gör som det står på skärmen. Fortsätt att fylla i din information. Texten ”Ditt prov är nu registrerat” visas på skärmen när du är färdig. Du får även ett bekräftelsemail till din angivna mailadress.

6. Du kommer nu att få ditt testkit. Budet ger dig testkitet, som består av en större förvaringspåse med zip-lock som innehåller:

• En provtagningspinne i egen förpackning
• Ett provrör med skruvlock, etikett och koksaltlösning
• En mindre påse med zip-lock, etikett och en pappershandduk
• En tallrik eller mugg
• En plastpåse att förvara skräp i och en bit hushållspapper
• Du får även instruktioner med bilder för hur du utför egentestet

7. Du kan välja om du vill utföra testet i byggnaden eller i din bil.

8. Procedur för egentestet:

Förberedelser inför provtagning

a. Öppna den större förvaringspåsen och ta fram innehållet. Du kan till exempel lägga det på bordet framför dig.
b. Öppna den mindre påsen och låt pappershandduken ligga kvar i påsen.
c. Ta ut provröret och lägg det på hushållspappret.
d. Ta ut förpackningen med provtagningspinnen.
e. Ta ut provtagningspinnen ur förpackningen. Spara förpackningen så du kan lägga tillbaka pinnen i den när du är klar.


Ta prov på dig själv

a. För den mjuka delen av pinnen in genom munnen och så långt bak i din hals som du kan komma, så att du nästan kräks. Gnid runt pinnen mot svalgväggen (längst in i halsen) så länge du kan. Det kommer att kännas obehagligt, men 5 sekunder räcker.
b. Stoppa sedan försiktigt in samma ände av pinnen rakt in i näsborren, så långt in som du kan. Vinkla inte pinnen uppåt. Gnid runt pinnen i 10–20 sekunder.
c. Samla mycket spott i munnen och spotta på tallriken eller i muggen, undvik att få med slem eller snor.
d. Doppa den mjuka delen av pinnen i spottet så att den blir ordentligt fuktig.
e. Låt pinnen ligga kvar på tallriken eller i muggen medan du hanterar provröret.

Överför provet till provröret

a. Öppna locket på provröret och för ner den mjuka delen av pinnen i vätskan i botten på provröret. Rör runt pinnen i 20 sekunder.
b. Tag ut pinnen ur provröret och stoppa in den i sin förpackning, eller lägg tillbaka den på tallriken eller i muggen.
c. Skruva på locket på provröret ordentligt.
d. Lägg röret i den lilla påsen med zip-lock och etikett, stäng den lilla påsen ordentligt. Lägg sedan den lilla påsen med provröret i den större förvaringspåsen.
e. Stäng påsen ordentligt.

9. Lämna zip-lock-påsen, som innehåller den minde påsen med provrör och pappershandduk, till budet.

10. Hantera avfallet på ett säkert sätt:

• Lägg pinnen med dess förpackning och hushållspappret i en vanlig plastpåse.
• Knyt ihop plastpåsen ordentligt och släng som vanliga hushållssopor.

11. Du får ett sms till din mobil när provsvaret är färdigt. Logga in med BankID på webbplatsen direkttest.se för att läsa svaret. Kontakta din arbetsgivare och meddela svaret. Om du har testats positiv för Covid-19 ska du också meddela din vårdcentral detta så fort som möjligt så att smittspårning kan ske.


Vanliga frågor och svar

Fråga: Vad är biobankning och varför är det bra?

Svar: Biobankning betyder att provet du skickar in kan frysas ner och sparas för att kunna användas igen.
Svenska forskare kan sedan begära tillstånd hos etikmyndigheter för att använda prover för forskning. Utan material donerat av de som provtas kommer forskare i Sverige inte ha möjlighet att utföra viktig fortsatt forskning om covid-19. Av det skälet ber vi att du klickar i rutan som tillåter biobankning när du registrerar ditt prov med QR-kod eller på direkttest.se. Det är frivilligt.

Fråga: Det fungerar inte att scanna QR-koden med mobilkameran.

Svar: I de fall där provet av någon anledning inte kan registreras automatiskt kan du registrera det manuellt. Gå till direkttest.se och klicka på ”Registrera Prov”, fyll sedan i referensnumret under streckkoden på ditt provrör och klicka ”Fortsätt”. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Fråga: Jag har inte Bank-ID.

Svar: I nuläget måste man ha Bank-ID för att kunna registrera prov.

Fråga: Är det frivilligt att ta provet?

Svar: Ja, det är frivilligt. Det är du själv som väljer om du vill ta provet eller inte och du ska alltid samråda med din chef om att ta provet och när du fått svaret innan du börjar arbeta igen.

Fråga: Om jag blir sjukare vad gör jag då?

Svar: Om du upplever att du behöver stöd av vården för att du är sjuk gör du precis som vanligt. Du kontaktar 1177 eller din ordinarie läkare till exempel på den vårdcentral där du är listad.

Fråga: Vart vänder jag mig med frågor om svaret är positivt?

Svar: Då kontaktar du din ordinarie läkare till exempel på den vårdcentral där du är listad.

Sidan uppdaterades 2020-11-12

Synpunkter på sidan?