Information om Covid-19, läs mer här.

Lokal rutin för bedömning, beställning och genomförande av egentest COVID-19 för medarbetare i Åmåls kommun

(sidan uppdaterad 9 februari 2021)

Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Medarbetare som kontaktar ansvarig chef under måndag-fredag för att sjukskriva sig p g a sjukdom eller lindriga symptom, för en dialog med ansvarig chef kring vilka symptom man har och om man anser att man skulle kunna arbeta i ”normala fall”. OBS! Om medarbetaren uppvisar allvarliga symptom som feber eller svår hosta kommer personen nekas att bli testad! Det är därför viktigt att om symptomen förvärras under natten och man inte längre anser sig kunna arbeta så ska man kontakta ansvarig chef och avboka testningen.

För ytterligare information om när man bör stanna hemma och hur länge: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Egentestet kräver att man som medarbetare har en mobiltelefon, mobilt BankID samt kan ta sig själv till testplatsen. Test utföres alla vardagar mellan 08:00 och 11:00 på Hamngatan 5 (före detta restaurang Harrys).


Rutin för beställning

Alla beställningar om önskad provtagning lämnas från ansvarig chef dagen innan testtagning ska ske. Detta görs via telefon till 0532-170 03 mellan 07:30 och 16:00. Det som ska finnas med i beställning är namn på personal, telefonnummer och arbetsställekod. En sammanställd lista skickas därefter till budet via säkra meddelanden kl. 15.00 dag innan testning. Test kommer att göras som tidigast dagen efter beställning i den mån tid finnes. Vid många beställningar kan testning behöva skjutas upp ytterligare ett dygn.

Medarbetare bosatt i annan kommun inom Fyrbodal

Om medarbetaren är bosatt i annan kommun kan testet utföras i hemkommunen. Ansvarig chef tar då kontakt direkt med respektive kontaktperson enligt listan nedan med samma uppgifter som vi efterfrågar:

Kommun

 Kontakt

   Beställning senast

Bengtsfors

 annelie.amnehagen@bengtsfors.se

   Ingen föranmälan

Dals-Ed

 carina.fors@dalsed.se eller

 christina.virevik@dalsed.se

   15:00 dagen före

Mellerud

 egentest@mellerud.se

   07:00 samma dag


Information för provtagning till chefer/ansvariga 

Medarbetaren behöver veta vem hens närmaste chef är, en del av provregistreringen innefattar att man fyller i chefens mailadress och medarbetarens telefonnummer.

Medarbetaren ska också fylla i en arbetsställekod enligt följande lista:

Åmål

 

KOD

Adolfsberg

 

ÅM-101

Ekbacken

 

ÅM-102

Ekbacken korttid

 

ÅM-103

Illern

 

ÅM-104

Solsäter

 

ÅM-105

Åmålsgården

 

ÅM-106

Hemtjänst

 

ÅM-2

LSS boende & personlig assistans

 

ÅM-3

Övrig verksamhet (exempelvis socialtjänst)

 

ÅM-4

Prio 3 (samhällsviktig verksamhet)

 

ÅM-5

Var vänlig påminn medarbetare att det är viktigt (men frivilligt) att godkänna biobankning av sitt prov. Biobankningen möjliggör livsviktig forskning runt Covid-19.

Lägg märke till att man behöver access till Wi-Fi eller mobilnät på provtagningsstället då förfarandet kräver identifikation med Bank-ID och registrering på en hemsida.

Påminn medarbetare att läsa hela provtagningsinstruktionen innan man börjar. Hela rutinen med instruktioner går att hitta på www.amal.se/egentest.

Instruktionen nämner assiett eller tallrik, men plasttallrikar, plastmuggar eller liknande fungerar lika bra så länge de är rena.

I första hand prioriteras kategori 2 (vård och omsorg och socialtjänst) och i andra hand kategori 3 (samhällsviktig verksamhet).

Om medarbetaren testas positiv för Covid-19 ska denne meddela sin vårdcentral detta så fort som möjligt så att smittspårning kan ske. Det är viktigt att informera medarbetaren om detta.


Lokal rutin för genomförande av egentest COVID-19 - MEDARBETARE

Egentest är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behovet av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Medarbetare som kontaktar ansvarig chef under måndag-fredag för att sjukskriva sig p g a sjukdom eller lindriga symptom, för en dialog med ansvarig chef kring vilka symptom man har och om man anser att man skulle kunna arbeta i ”normala fall”.

Egentestet kräver att man som medarbetare har en mobiltelefon, mobilt BankID samt kan ta sig själv till testplatsen. Test utföres alla vardagar mellan 08:00 och 11:00 på Vikenborgsplan, Törespedersonsgatan 11. (Ishallen).

Rutin vid beställning

Ansvarig chef administrerar beställning av önskad provtagning. Test kommer att göras som tidigast dagen efter beställning i den mån tid finnes. Vid många beställningar kan testning behöva skjutas upp ytterligare ett dygn.

Medarbetare bosatt i annan kommun inom Fyrbodal

Om medarbetaren är bosatt i annan kommun kan testet utföras i hemkommunen. Ansvarig chef kontaktar respektive kontaktperson i hemkommunen.


Rutin för genomförande av egentest

1. Läs noggrant igenom hela denna instruktion inför ditt test.

2. Se till att du har BankID (QR-symbol finns nedtill på startskärmen i appen) och QR-läsare installerat på din mobiltelefon. OBS! Du kan inte genomföra testet utan BankID.

3. Ta dig till platsen för egentest. Adressen är Vikenborgsplan, Törespedersonsgatan 11. (Ishallen):

4. Parkera bilen i anslutning till testplatsen Det kommer att finnas ett bud på plats för att hjälpa dig. Kliv ur bilen och glöm inte att du behöver ha mobiltelefon med dig för att registrera testet. Budet kommer att stämma av ditt namn med listan över personer som ska testas.


Instruktion för självtest

Instruktion för självtest pdf (pdf 298 KB)

 

Sidan uppdaterades 2021-05-27

Synpunkter på sidan?