Vård- och omsorgsförvaltningen


Vård och omsorgsförvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden. Inom förvaltningen finns stab, äldreomsorg, individ och familjeomsorg IFO samt LSS-enheten. Vård och omsorgsförvaltningen arbetar efter de mål kommunfullmäktige beslutat om.


Förvaltningschef
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17
E-post: jan-erik.samuelsson@amal.se

Nämndsekreterare
Pierre Carroz
Telefon 0532-171 20
E-post: pierre.carroz@amal.se

Biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg
Telefon 0532-171 30
E-post: kenneth.bramberg@amal.se

Avdelningschef IFO
Berith Sletten
Telefon 0532-171 22
E-post: berith.sletten@amal.se

Avdelningschef äldreomsorg
Marco Niemelä
Telefon 0532-170 36
E-post: marco.niemela@amal.se

Avdelningschef LSS
Johan Fritz
Telefon 0532-171 53
E-post: johan.fritz@amal.se

Avdelningschef hemsjukvård
Susanna Höjdén
Telefon 0532-770 10
E-post: susanna.hojden@amal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Karin Lindblom
Telefon 0532-171 31
E-post: anna-karin.lindblom@amal.se

Kontaktinformation

Nämndsekreterare
Pierre Carroz
Tel
0532-171 20
E-post:
vard.omsorg@amal.se
Fax: 0532 – 128 79

Postadress:
Vård- och omsorg
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2018-02-16

Synpunkter på sidan?