Medicinsk ansvarig sjuksköterska
​​​​​​​(MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för, samt följer upp, hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Samverkar med externa vårdgivare som vårdcentraler, sjukhus, tandvården, rehab, samt andra aktörer inom regionen.

MAS har även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter. Om någon person, som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

KONTAKTINFORMATION

Sjuksköterska (MAS)
Anna-Karin Lindblom

Telefon 0532-171 31

Sidan uppdaterades 2023-09-19

Synpunkter på sidan?