IFO verkställighet barn och unga

Vänder sig till barn och unga mellan 0-25år som har behov av råd och stödinsatser när det gäller till exempel psykisk ohälsa, droger, psykiskt och fysiskt våld. Familjer erbjuds även familjestöd och anhörigstöd. IFO verkställighet barn och unga jobbar även med insatser efter utredning från myndighetsenheten. I enheten ingår verksamheterna Familjecentralen, UngVux och Drivhuset.

IFO verkställighet vuxna

Vänder sig till vuxna från 25 år som har behov av råd och stödinsatser när det gäller till exempel psykisk ohälsa, droger, psykiskt och fysiskt våld. Anhöriga erbjuds även familjestöd och anhörigstöd. IFO verkställighet vuxna jobbar även med insatser efter utredning från myndighetsenheten. I enheten ingår verksamheterna SamVux, socialpsykiatrin/Lotsen och STAM-gruppen.

KONTAKTINFORMATION

Avdelningschef (IFO)
Berith Sletten

Telefon 0532-171 22

Sidan uppdaterades 2023-09-19

Synpunkter på sidan?