Verksamhet
​​​​​​​Hemsjukvården

I Hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med olika specialkompetenser. De arbetar med varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara omläggningar av sår, blodprov och injektioner. Även mer avancerade insatser kan utföras. 

I Hemsjukvården arbetar även fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter med rehabilitering, habilitering och anpassningar av hemmiljö.

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef
David Engkvist

Telefon 0532-772 38

Sidan uppdaterades 2023-09-19

Synpunkter på sidan?