Familjerättsenheten i Åmål arbetar åt samtliga fem Dalslandskommuner. Här arbetar fyra familjerättssekreterare. På enheten handläggs huvuddelen av de familjerättsliga arbetsuppgifterna som rör barn och ungdomar i Dalsland.

Arbetsuppgifterna handlar till stor del om att stötta separerade föräldrar som vill hitta lösningar för gemensamma barn, sk samarbetssamtal, samt att verkställa familjerättsliga yttranden och utredningar på uppdrag av tingsrätt.

Övriga uppgifter som hanteras av familjerättsenheten är adoptionsärenden, faderskaps- och föräldraskapsärenden och ärenden där tingsrätten beslutat om umgänge mellan förälder och barn.

Enheten erbjuder sk BIFF-grupper för separerade föräldrar som vill förbättra situationen för sina barn.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef
Anna Agdur

Telefon 0532-170 21

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?