Familjehemsenheten i Åmål arbetar åt samtliga fem Dalslandskommuner. Här arbetar fem familjehemssekreterare, en specialpedagog och en hälsopromotör.

Enhetens uppgift är att rekrytera välutredda familjehem, jourfamiljer och kontaktfamiljer åt barn och unga i Dalsland som har behov av dessa insatser, antingen pga problematisk hemsituation eller eget beteende. Under tiden uppdraget pågår ger personal på enheten adekvat stöd och utbildning till familjehemmet.

Professionerna specialpedagog och hälsopromotör har tillkommit under senaste halvåret och har ytterligare förstärkt det stöd familjehemmen får, vilket kommer de placerade barnen till gagn.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef
Anna Agdur

Telefon 0532-170 21

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?