Biståndsenheten handlägger ärenden för i regel äldre 65+ enligt socialtjänstlagen, SoL och personer med funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Besluten ska tillförsäkra den sökande en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen och goda levnadsvillkor enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Även handläggning av ärenden som rör bostadsanpassning sker inom enheten

LSS-teamet arbetar för samtliga Dalslandskommunerna Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda.

Biståndsenheten ansvarar även för att utreda nya aktörer som söker godkännande som leverantörer av service och omvårdnadsinsatser inom äldreomsorg enligt lagen om valfrihet, LOV. 

KONTAKTINFORMATION

Biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg

Telefon 0532-171 30

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?