Konsumentrådgivning och skuldsanering

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna. Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för kommuninvånarna kommer besök/kontakt så långt som möjligt ske i respektive kommun.

 
Andra organisationer
Det finns även andra myndigheter och organisationer som kan vara till stöd för konsumenter. Här följer ett urval av organisationer som erbjuder kostnadsfri hjälp, ofta inom specifika områden:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) - en statlig myndighet som ger icke-bindande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. En betydande majoritet av ARN:s avgöranden följs av de inblandade företagen och konsumenterna. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad där. ARN kan sägas vara ungefär som en informell domstol, det är viktigt att man förbereder sin anmälan till ARN ordentligt.

Konsumenternas.se - ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. "Konsumenternas" ger opartisk vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket - en statlig myndighet för konsumentfrågor. Passa på att ta del av Konsumentverkets satsning "Hallå konsument!" där du kan hitta mycket detaljrik och lättillgänglig information om många konsumentfrågor.

Konsument Europa - en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna - en organisation som ger opartisk hjälp till konsumenter om frågor rörande tv, telefoni, fiberanslutning och bredband.


Tjänsten budget- och skuldrådgivning
Kommuner ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem. Vi alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen försöker hjälpa dig att leva ett självständigt liv och klara av dina skulder. För många innebär coronaviruset en försämrad privatekonomi, på grund av till exempel varsel, arbetslöshet eller minskad inkomst. På Konsumentverkets hemsida finns information om var du kan vända dig för att få stöd.

Om tjänsten
Du som är skuldsatt, har varaktiga betalningsproblem och inte ser någon möjlighet att få balans i ekonomin kan ta kontakt med rådgivningen. Då kan du få hjälp att klargöra dina problem, hitta lösningar och få råd om din hushållsekonomi. Du kan även få hjälp med att ta fram avtal för att reglera dina skulder.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • råd och stöd i en skuldsaneringsprocess både som privatperson och näringsidkare 
  • en överblick på var utgifterna ligger 
  • tips om hur utgifternas storlek kan förändras
  • förslag på hur du kan försöka få bättre villkor hos dina kreditgivare

Villkor
Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner bosatta i Åmål kommun. Skolor och föreningar kan även boka informationsträffar kring budget- och/eller skuldrådgivning.

Inga avgifter
Tjänsten är kostnadsfri för Åmål kommuns invånare och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss
Dalslandsgemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning
Socialtjänsten, Individ - och familjeomsorgen.

Besöksadress
Österrådagatan 13 B
464 80 Mellerud

Telefon: 0530-183 66, 0530-183 71
E-post: socialkontoret@mellerud.se

Sidan uppdaterades 2022-08-30

Synpunkter på sidan?