Etablering

Enheten för arbete och Etablering har det övergripande ansvaret för etablering i Åmåls kommun.

Enligt etableringslagen, Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samverkar Åmåls kommun med Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för sysselsättning av den nyanlände och kommun ansvarar för hantering av bostadsförsörjning, försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning, samhällsorientering, skola, omsorg samt SFI. Försäkringskassan betalar, efter beslut från arbetsförmedlingen, etableringsersättning till de personer som omfattas av etableringslagen.

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Lag (2010:197) etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

KONTAKTINFORMATION

Etableringssamordnare
Carina Adrian
E-post: carina.adrian
@amal.se
Telefon: 0532-173 60


Etableringsguide
Wisam Almobayed
E-post: wisam.almobayed
@amal.se

Telefon: 0532-170 48

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?