När alla andra försörjningsmöjligheter är uttömda

Har du svårt för att få pengarna att räcka till, och har prövat alla andra möjligheter för att själv lösa din ekonomiska situation? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte om du haft egna inkomster som motsvarar ekonomiskt bistånd. Du har dock alltid rätt att få din ansökan prövad.

Andra tillgångar: besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och är du sjuk skall du inkomma med läkarintyg för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Har du en planering hos Jobbcentrum skall du fullfölja denna för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du är helt- eller delvis arbetslös när du söker ekonomiskt bistånd får du träffa en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum. Jobbcentrum skapar tillsammans med dig och din socialsekreterare en planering för hur du ska bli självförsörjande. Jobbcentrum jobbar individbaserat utifrån dina förutsättningar och behov.

Kontakt, ansökan och ansökningsblankett

Första kontakten tar du genom att ringa 0532-170 00. Telefontider är måndag, tisdag och torsdag klockan 09:00 – 10:00. Här svarar socialsekreterare på frågor och gör en första bedömning av din ekonomiska situation. Vid behov bokas du in på ett personligt möte med socialsekreterare från Ekonomiskt bistånd där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet.

För att socialsekreterare på ekonomiskt bistånd ska kunna utreda rätten till ekonomiskt bistånd krävs att du kan redovisa uppgifter kring din och din familjs ekonomiska situation. Kom förberedd till mötet med en ifylld ansökningsblankett.

Beslut går att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet eller har fått avslag på din ansökan har du rätten till att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut om avslag skall vara skriftligt och informera dig som sökande om hur du går tillväga för att överklaga till förvaltningsrätten. Om du är osäker på hur du går tillväga vid överklagan kan du alltid fråga din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

Vi som jobbar på ekonomiskt bistånd och på Jobbcentrum omfattas av sekretesslagen, detta innebär kortfattat att vi inte får lämna ut uppgifter om ditt ärende utan ditt medgivande.

Läs mer om Sekretesslagen och Personuppgiftslagen.

Kontaktinformation

Telefon växel:
0532-170 00

Besöksadress:
Lunnegatan 10
662 31 Åmål

Telefontider:
Måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 09:00-10:00

Besökstider

Måndagar, tisdagar och torsdagar  klockan 08:00-09:00
Onsdagar och fredagar stängt

Vid akut behov är receptionen bemannad samtliga vardagar 08:00-16:00 förutom vissa undantag som röda dagar samt dag före storhelg.
Lunchstängt 12:00-13:00

Sidan uppdaterades 2021-02-15

Synpunkter på sidan?