Enheten för arbete och etablering

Enheten för arbete och etablering i samverkan med Arbetsförmedling erbjuder arbetsmarknadspolitiska insatser så som praktik, arbetsträning, sysselsättning och språkpraktik. Enheten erbjuder även den enskilde en behovsstyrd prövning och en start på vägen till egen försörjning.

Enheten för arbete och försörjning leder och samordnar Åmåls kommuns samlade insatser mot arbetslöshet inom ramen för olika arbetsmarknadsprogram. Enhetens uppgift är att i samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra berörda myndigheter ge den arbetssökande stöd och hjälp för att nå målet självförsörjande.

På enheten arbetar vi tillsammans med personen, utifrån dennes förmågor och behov för att nå målet egen försörjning. För att nå målet fler i sysselsättning är enheten uppdelad i fem verksamhetsområden:

Etablering:

Etablering av nyanlända med PUT (permanent uppehållstillstånd) i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Jobbcentrum:

Samordnar insatser kring enskilda individer med målsättning att nå egen försörjning.

Skuld- och konsumentrådgivning:

Stöd och rådgivning kring konsumentfrågor och skuldsanering.

Ekonomiskt bistånd:

Behovsprövar rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Kontaktinformation
Enhetschef
Per Lundin
Telefon 0532-171 72
E-post: per.lundin@amal.se

Besöksadress

Lunnegatan 10
662 31 Åmål

Postadress
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Telefontider:
Måndagar 13:00-15:00
Tisdagar 08:00-10:00 (ordinarie 9.00-10:00)
Onsdag STÄNGT
Torsdagar 08:00-10:00 (ordinarie 09.00-10:00)
Fredag STÄNGT

Om du saknar direktnumret ringer du kommunens växel, 0532-17000, som kopplar dig vidare.


Observera att då receptionen, för närvarande, är stängd på grund av rådande pandemi är telefontiderna utökade med en timme tisdagar och torsdagar.


Besökstider gällande ekonomiskt bistånd

Måndagar, tisdagar och torsdagar  klockan 08:00-09:00
Onsdagar och fredagar stängt


Besökstider för frågor om etablering
Tisdagar och torsdagar
13.00-15.30

Besökstider för frågor om arbetsmarknad
Fredagar 10.00-12.00

Sidan uppdaterades 2022-03-18

Synpunkter på sidan?