Enheten för utveckling och samhällsuppdrag

Enhetens verksamheter fokuserar på rehabilitering, aktivering, kompetenspåbyggnad, sysselsättning samt stöd till detta. Tillsammans med Enheten för arbete och etablering stöttar man personer till egen försörjning i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet. Inom enheten erbjuds arbetsprövningsplatser med utrymme för att ta hänsyn till varje individs unika behov. Enheten är en anordnande verksamhet med alla för uppdraget relevanta professioner samlade på en plats. På så vi skapas utrymme till att utforma så beprövade arbetsprövningsplatser som möjligt.

Kontaktinformation

Enhetschef
Joacim Dahlman

Telefon 0532-174 35
E-post joacim.dahlman@amal.se

Sidan uppdaterades 2019-02-05

Synpunkter på sidan?