Avdelning integration och arbetsmarknad

Vi verkar aktivt för att bidra till ett Åmål där alla kommuninvånarnas kompetenser synliggörs och får komma till nytta samt även, vid behov, utvecklas. Detta oavsett om man har bott i Åmåls Kommun i en månad eller många år. Genom våra verksamheter arbetar vi för ett välintegrerat, aktivt Åmål där alla delar är inkluderade och bildar helheten och där helheten, genom sin mångfald, visar upp alla sina delar.

Förvaltningens uppdrag:

Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Berörda personer skall i högre omfattning än nu slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden. Samtliga kommunens aktiviteter och projekt inom det arbetsmarknadspolitiska området hanteras av förvaltningen.

Förvaltningen består av följande enheter:

- Enheten för vuxnas lärande, Rektor/Enhetschef Madeleine Hartman

- Enheten för Arbete och Etablering,  Enhetschef Per Lundin

- Enheten för Ensamkommande Ungdomar, Enhetschef Linda Björk

- Enheten för utveckling och samhällsuppdrag,
Enhetschef Joacim Dahlman

Postadress
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-03-18

Synpunkter på sidan?