Arbete och vuxnas lärande arbetar för att sänka arbetslösheten och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Berörda personer skall i högre omfattning slussas ut på den reguljära arbetsmarknaden. 

Verksamheten fokuserar på utbildning, rehabilitering, aktivering, kompetens-påbyggnad samt sysselsättning. Verksamheten stöttar personer till egen försörjning i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet.

Verksamheten består av enheten för arbete och utveckling samt enheten för vuxnas lärande (Vuxenutbildningen)

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetschef
Per Lundin

Telefon 0532-171 72

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?