Äldreomsorgen inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Verksamheten skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Verksamheten skall bygga på respekt för de äldres självbestämmanderätt och integritet. Hjälp i hemmet, korttids-/växelvård, särskilt boende och dagverksamhet kan erbjudas efter sedvanlig biståndsbedömning.

KONTAKTINFORMATION

Äldreomsorgschef
Marco Niemelä

Telefon 0532-170 36

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?