Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gemensamt för välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.

Kontaktinformation

Förvaltningschef
Helena Wretman
Telefon
0532-173 00
E-post
helena.wretman@amal.se

Biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg
Telefon 0532-171 30
E-post kenneth.bramberg@amal.se

Nämndsekreterare
Tel: 0532-171 20
E-post: valfard.arbetsmarknad
@amal.se
Fax 0532 – 128 79


Postadress
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-06-05

Synpunkter på sidan?