Information om Covid-19, läs mer här.

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden. Inom förvaltningen finns stab, äldreomsorg, individ och familjeomsorg IFO, LSS-enheten samt integration och arbetsmarknad. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar efter de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Förvaltningschef
Helena Wretman
Telefon: 0532-173 00
E-post: helena.wretman@amal.se

Nämndsekreterare
Sarah Isgren (vikarie)
Telefon: 0532-171 20
E-post: sarah.isgren@amal.se

Verksamhetschef IFO
Berith Sletten
Telefon: 0532-171 22
E-post: berith.sletten@amal.se

Verksamhetschef äldreomsorg
Marco Niemelä
Telefon: 0532-170 36
E-post: marco.niemela@amal.se

Verksamhetschef stöd och funktion
Grethe Gustavsson
Telefon:
0532-173 23
E-post:
grethe.gustavsson@amal.se

Verksamhet hemsjukvård
Verksamhetschef
David Engkvist
Telefon: 0532-777 238
E-post: david.engkvist@amal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Karin Lindblom
Telefon:
0532-171 31
E-post:
anna-karin.lindblom@amal.se

Verksamhet arbete och vuxnas lärande
TF. verksamhetschef
Per Lundin
Telefon:
0532-171 72
E-post:
per.lundin@amal.se

Kontaktinformation

Nämndsekreterare
Tel: 0532-171 20
E-post: valfard.arbetsmarknad
@amal.se
Fax:
0532 – 128 79


Postadress:
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2020-08-14

Synpunkter på sidan?