Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen

E-post: valfard.arbetsmarknad@amal.se

Postadress:
Välfärd och arbetsmarknad
Box 62, 662 22 ÅMÅL

Besöksadress:
Kungsgatan 26

Förvaltningschef
Helena Wretman
Telefon: 0532-173 00
E-post: helena.wretman@amal.se

Kontaktinformation

Nämndsekreterare
Tel: 0532-171 20
E-post: valfard.arbetsmarknad
@amal.se
Fax:
0532 – 128 79


Postadress:
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-03-14

Synpunkter på sidan?