Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av kostenheten, samhällsbyggnadsenheten och räddningstjänsten.


Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef
Björn Wennerström
Telefon 0532-170 63 
E-post:
bjorn.wennerstrom@amal.se

Samhällsbyggnadsenheten
Biträdande samhällsbyggnadschef
Sören Linder
Telefon: 0532-172 78
E-post: soren.linder@amal.se

Räddningstjänsten
Räddningschef
Christian Rådén
Telefon: 0531-52 61 16
E-post:
Christian.Raden@bengtsfors.se

Kostenheten
Kostchef
Göran Wahlgren
Telefon 0532-171 85
E-post:
goran.wahlgren@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2023-06-08

Synpunkter på sidan?