Vi behöver din hjälp

Hjälp kommunen
Olycksfall inträffar varje dag och är den vanligaste orsaken till dödsfall bland barn och ungdomar. En del av dessa kanske går att förhindra om kommunen får kännedom om faror och risker i tid.

Rapportera faror 
Om du upptäcker faror och risker i din omgivning som du tycker bör åtgärdas vill vi att du ringer kommunens växel 0532-170 00 och rapporterar detta. Växeln är öppen 07.30-12.00, 13.00-16.15.

Vad kan du ringa om?
Till Kommunen kan du ringa och rapportera många olika slags faror, t ex:

  • Farliga produkter
  • Brunnar utan lock
  • Trasiga lekredskap
  • Hål i gatan
  • Kvarglömda redskap, skrot, gifter
  • Farliga trafikmiljöer
  • Farliga utemiljöer
  • Farliga trapphus

Din säkerhet
På hemsidan dinsakerhet.se finns information om hur du kan skydda dig och din omgivning mot olyckor. Där finns också information om hur du kan agera om olyckan är framme.

Din trygghet
Information om varor som uppfyller fastställda säkerhetskrav och varningar för leksaker och andra produkter som kan vara farliga för barn finns på Konsumentverkets hemsida.

Frivillig resursgrupp FRG
Åmåls kommun söker frivilliga resurspersoner. Om en kris skulle drabba vår kommun är det inte säkert att kommunens normala organisation räcker till, därför behöver vi dig. Erfarenheter från bland annat flodvågskatastrofen visar att viljan att ställa upp som frivillig är stor hos kommunens invånare. För att få ett bra kvalité på frivilligarbetet organiserar kommunen en frivillig resursgrupp (FRG). Lämna intresseanmälan för att hjälpa frivilliga resursgruppen FRG.

Tipsa polisen
Polisen behöver hjälp från allmänheten för att kunna förebygga brott, bekämpa brottsligheten och skapa trygghet i samhället. Tips och information är ett värdefullt hjälpmedel i polisens arbete, du behöver inte uppge ditt namn. Tips kan lämnas dygnet runt på telefon 114 14.

Sidan uppdaterades 2021-01-05

Synpunkter på sidan?