Så funkar vädervarningssystemet

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet kan SMHI ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Regionalt anpassade varningar
SMHI arbetar med regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

Vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Tre varningsnivåer: gul, orange, röd

Symboler för vädervarning

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå. Illustration: SMHI

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se

Sidan uppdaterades 2023-02-13

Synpunkter på sidan?