Nytt vädervarningssystem

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet, som införs 14 april 2021, kan SMHI ta hjälp av Länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Dagens vädervarningar bygger på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

Regionalt anpassade varningar
I det förnyade varningssystemet övergår SMHI till regionalt anpassade tröskelvärden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område.

De nya vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

Symboler för vädervarning

Symbolerna för gul, orange och röd varningsnivå som införs i april i år. Illustration: SMHI

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Läs mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på www.smhi.se

Viktig skillnad jämfört med dagens vädervarningssystem
En viktig skillnad jämfört med nu är att SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

– Målet är att såväl samhället som privatpersoner ska få bättre möjlighet att kunna förbereda sig inför svåra väderlägen. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas, säger Magnus Eriksson på länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer om det nya vädervarningssystemet

Förnyade vädervarningar | SMHI

Fact sheet in English about new weather warnings (pdf)

Sidan uppdaterades 2021-02-08

Synpunkter på sidan?