Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Bild för kampanjen om vardagen vänds upp och ner

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir allt vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga it-system kan påverka elförsörjningen. Efter en kort tid kan vardagen bli besvärlig. På den här sidan ger vi tips om hur du och personer i din närhet kan klara en situation när samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Så här kan du förbereda dig för att klara dig  i en situation

Nedan finns fyra filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om hur du kan förbereda dig inför en situation när samhällets normala service inte fungerar. Filmerna tar upp fyra viktiga saker att ha koll på: mat, värme, vatten, kommunikation

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren om Om krisen eller kriget skickas ut till alla hushåll i Sverige i samband  med krisberedskapsveckan 28 maj-3 juni 2018. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvara för innehållet i broschyren. Den innehåller information om krisberedskap, totalförsvar och varningssystem. Broschyren ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Myndigheter, landsting och regioner, kommuner företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.

Om du saknar broschyren
Privatpersoner kan kostnadsfritt beställa fler broschyrer hos MSB via webbplatsen dinsäkerhet.se På webbplatsen kommer det också att finnas pdf:er av broschyren på flera olika språk. 

Kontaktperson

Daniel Andersson
Säkerhetssamordnare
Tel: 0532- 173 35
E-post: daniel.andersson@amal.se
Kartor över skyddsrum i Åmål

Norra delen av Åmål pdf (pdf 2,1 MB)
Centrala delen av Åmål pdf (pdf 2,8 MB)
Centrala och södra delen av Åmål pdf (pdf 2,5 MB)
Södra delen av Åmål pdf (pdf 2,5 MB)

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?