Frivilliga resursgruppen, FRG


Åmåls kommun söker frivilliga resurspersoner. Om en kris skulle drabba vår kommun är det inte säkert att kommunens normala organisation räcker till, därför behöver vi dig. Erfarenheter från bland annat flodvågskatastrofen visar att viljan att ställa upp som frivillig är stor hos kommunens invånare. För att få ett bra kvalité på frivilligarbetet organiserar kommunen en frivillig resursgrupp (FRG). 

Sidan uppdaterades 2021-01-05

Synpunkter på sidan?