Säkerhet och krisberedskap

Krisinformation

Just nu ingen kris eller extraordinär händelse
Vid en kris eller extraordinär händelse i kommunen eller som kan beröra kommunen kommer information om händelsen att publiceras här.

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället.

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vad är en extraordinär händelse?

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek – som vi sett flera exempel på de senaste åren – kan vara en extraordinär händelse. Det beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.

På samma sätt är det med omfattande strömavbrott. Under den kalla årstiden kan elavbrott drabba hårdare än under sommaren.

 

Sidan uppdaterades 2017-03-27

Synpunkter på sidan?