Taxa för utbildning  

 

Brandombud

825 kronor / deltagare (plus moms)

HLR 310 kronor / deltagare (plus moms)
Grundläggande brandkunskap 310 kronor / deltagare (plus moms)

 

Vi har även andra utbildningar som vi kan offerera vid förfrågan, några exempel är:

- Heta Arbeten

- Systematiskt brandskyddsarbete

- Anläggningsskötare för brandlarm

- Busskurs

 

Sidan uppdaterades 2013-04-04

Synpunkter på sidan?