Hjärt- lungräddning, HLR

Efter ca 3-5 minuter börjar hjärnan att ta skada vid ett hjärtstopp. Att snabbt påbörja hjärt - lungräddning är helt avgörande för den drabbades chans att överleva och begränsa hjärnskador till följd av hjärtstoppet.

Kurstid:
4 timmar

Kursens innehåll: 
Teori om hur andning och cirkulation fungerar. Praktisk övning på docka, kompressioner och inblåsningar. 

Sidan uppdaterades 2013-04-04

Synpunkter på sidan?