Grundläggande sjukvårdskunskap

Målet är att efter avslutad kurs kunna ingripa vid ett olycksfall enligt L - ABCDE.

Kurstid:
2-4 timmar

Kursens innehåll: Säkerställa fri luftväg, Stoppa blödningar, Förhindra cirkulationssvikt, hur man agerar på en skadeplats, Bukskador, Frakturer, Brännskador.

 

Sidan uppdaterades 2013-04-04

Synpunkter på sidan?