Brandkunskap

Kursens mål är att göra dig mer riskmedveten, så att du kan avärja ett tillbud i din närhet. Utbildningen  lär dig också att utföra ett riktigt första ingripande vid brandtillbud för att miska skadorna efter branden. 

Kurstid: 
4 timmar, indelat på ett teoretiskt och ett praktiskt pass. 

Kursens innehåll:
Brandförloppet, Brandorsaker, Förebygga brand, Alarmering, Praktiskt handhavande av brandsläckare och hur man släcker brand i kläder.

 

 

Sidan uppdaterades 2013-04-04

Synpunkter på sidan?