Eldningsförbudet i Åmåls kommun tas bort idag 21 augusti kl 9.00

Idag tisdag den 21 augusti klockan 9.00 tog Länsstyrelsen i Västra Götalands län bort det länsövergripande eldningsförbudet, vilket innebär att det är tillåtet att elda i skog och mark i Åmåls kommun. Räddningstjänsten uppmanar till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning även om det inte råder eldningsförbud.. Det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

Sidan uppdaterades 2018-12-06

Synpunkter på sidan?