Agera vid brand

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. I den här filmen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får du lära dig hur du ska agera vid brand i en lägenhet i ett flerbostadshus.

Sidan uppdaterades 2018-12-06

Synpunkter på sidan?