Länkar

Brand och räddningsrelaterat

- Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) fd. Räddningsverket:
  Här finns information om det mesta inom brand och räddning.

- Din säkerhet: Länk med mycket nyttig information om vardagssäkerhet

- Svenska Brandskyddsföreningen: Sida med mycket informationslitteratur och kursmaterial.

 Andra nyttiga länkar

- Arbetsmiljöverket: Sida med information om säkerhet på arbetsplatser. Säkerhetsrelaterade föreskrifter finns att ladda ned.

- Boverket: Sida som innehåller regler och normer för byggande i Sverige. BBR (Boverkets byggregler) och BKR (Boverkets konstruktionsregler) finns för nedladdning.

- Elsäkerhetsverket: Säkerhetsinformation gällande elinstallationer. Säkerhetsrelaterade föreskrifter finns att ladda ned.

- Länsstyrelsen Västra Götaland: Allmän information för länet.

- Kemikalieinspektionen: Länk med databaser med information om kemiska ämnen.

- Svensk Byggtjänst: Information om byggande i Sverige.

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?