Risk för svaga isar

 

Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att isen verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra, om isen inte skulle bära.


Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag.
Var aldrig ensam på isen, och tala alltid om för någon när ni ger er ut och när ni kan väntas tillbaka.
Lämna heller inte barn utan tillsyn vid isen. Tänk på att även om isen håller för ett barn - kanske den inte bär en vuxen.

Utrustning

Ispik
Testa med en ispik så att isen är tillräckligt bärig. Kärnis ska vara minst tio cm för att vara säker att gå eller åka på.

Isdubbar 
är en självklarhet att ha med sig. Utan dobbar är det mycket svårare, nästan omöjligt att ta sig upp ur en vak.

Visselpipa
är bra för att kalla på hjälp. Den hörs bättre än om du ropar, och du orkar blåsa under längre tid.

Kom ihåg!   
 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker!
 • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga platser är.
  Känsliga platser är bland annat uddar, broar, bryggor, avloppsmynningar och inlopp.
 • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var någonstans du skall vara och när du tänker komma tillbaka.

Sidan uppdaterades 2019-08-14

Synpunkter på sidan?