Sotning och brandskyddskontroll

 

Enligt lagen om skydd mot olyckor skall sotning (rengöring) och brandskyddskontroll genomföras på eldstäder. Tidigare innebar begreppet sotning att både sotning (rengöring) och en enklare brandskydds kontroll gjordes samtidigt. Enligt den nya lagen om skydd mot olyckor är sotningsverksamheten nu uppdelad i två separata uppdrag, sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen utförs av behörig personal från Åmåls Sotningsdistrikt. Brandskyddskontrollen är en lagstadgad uppgift med fastställda intervall beroende på eldstädernas bruk.

Intervallen mellan brandskyddskontrollerna är för:

  • Värmepannor med eldning med fasta bränslen (t ex ved, pellets) 2 år
  • Värmepannor med oljeeldning 4 år
  • Köksspisar med eldning med fasta bränslen 2 år
  • Köksspisar med eldning i mycket begränsad omfattning 8 år
  • Köksspis i fritidshus 8 år
  • Lokaleldstäder som utgör primär värmekälla 2 år
  • Lokaleldstäder som inte är primär värmekälla 8 år
  • Lokaleldstad i fritidshus 8 år

Regler om brandskyddskontroll finns på MSB's hemsida>>> 

(klicka på förebyggande/brandskydd)

För att få dispens för att sota själv skall en ansökan fyllas i och skickas till Räddningstjänsten i kommunen. Den sökande behöver också ha erforderlig kompetens och skall genomgå utbildning.

Efter genomgången utbildning med godkänt resultat samråder räddningstjänsten med skorstenfejarmästaren för att försäkra sig om att inga brister finns i eldningsanordningen. Föreligger inga hinder meddelas dispensen skriftligen till den sökande.

 Kontakt

Säffle Åmåls Sotningsdistrikt AB

Tel: 0532-104 21
Fax: 0532-104 88
E-post: info.amal@sotovent.nu

 

Besöksadress
Strandgatan 9
662 31 ÅMÅL

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?