Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning omfattar kunskap om att kunna agera när någon drabbas av hjärtstopp, förebygga cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar och ta initiativet på en olycksplats.

Räddningstjänsten ordnar kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, kontakta oss för mer information.

 

För mer information kontakta:

Niklas Fredriksson
Telefon: 0532-172 95
E-post: niklas.fredriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?