Hjärt- och lungräddning

Hjärt- och lungräddning omfattar kunskap om att kunna agera när någon drabbas av hjärtstopp, förebygga cirkulationssvikt genom att stoppa blödningar och ta initiativet på en olycksplats.

Räddningstjänsten ordnar kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, kontakta oss för mer information.

 
För mer information kontakta:

Tommy Kihlberg

Sidan uppdaterades 2016-08-29

Synpunkter på sidan?