Giftinformation

De vanligaste förgiftningarna orsakas av:

  • läkemedel
  • inandning av farliga ämnen
  • kemiska produkter
  • svampförtäring

Några råd:

  • Vid tecken på förgiftning - ring 112 eller giftinformationscentralen, telefon 08-33 12 31.
  • Vid alla typer av förgiftningar, ge alltid ett till två glas dryck, helst mjölk eller vatten - det späder ut.
  • Om man misstänker till exempel svamp- eller läkemedelsförgiftning kan det vara befogat att snabbt framkalla kräkning. Observera att kräkning inte ska framkallas på tom magsäck. Kontakta giftinformationscentralen innan du gör något.
  • Vid medvetslöshet - placera personen i framstupa sidoläge.

Information speciellt om barn och förgiftning finns på Giftinformationscentralens hemsida.

Sidan uppdaterades 2016-08-29

Synpunkter på sidan?