Första hjälpen

Första hjälpen handlar om att ha beredskap inför olyckor och sjukdomar. Att veta vad som krävs för att hålla en skadad eller sjuk person vid liv, och att våga göra det när olyckan är framme.

I Sverige kan det ta allt från fem minuter till över en timme för en ambulans att komma till olycksplatsen. Samtidigt är det just de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Räddningstjänsten håller utbildningar i första hjälpen, för mer information kontakta oss. 

För mer information kontakta:

Niklas Fredriksson
Tel: 0532-172 95
E-post: niklas.fredriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?