Elsäkerhet

Orsakerna kan vara många, till exempel blixtnedslag, avgrävda ledningar, sabotage med mera. Långvariga elavbrott är sällsynta.

Konsekvenserna kan bli mycket stora. Korta strömavbrott påverkar direkt processindustrin, sjukvården och flygsäkerheten. Ganska snart blir det även konsekvenser för vattenförsörjningen och även livsmedelshanteringen. Kylda och frysta varor blir förstörda.

Du kanske själv har fått uppleva samhällets sårbarhet. Det finns mycket som du själv kan göra för att vara bättre förberedd.

Civilförsvarsföreningen i din kommun ordnar kurser i beredskap vid elavbrott och kurser i hemberedskap.

Ytterligare information kan du få på Civilförsvarsförbundets hemsida samt Elsäkerhetsverkets hemsida.

Sidan uppdaterades 2018-09-04

Synpunkter på sidan?