Eldning utomhus

Att elda utomhus kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

Risken för gräs- eller skogsbrand är väderberoende. Om det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Vindens riktning och styrka påverkar också brandspridningen och gör att branden kan spridas snabbt. Under tidig vår är gräsbränder vanligt förekommande, ofta i anslutning till att snön har smält. Det beror på det torra fjolårsgräset som ligger kvar och som gör att bränder lätt kan blossa upp. Faran avtar snabbt när det nya gräset växer fram.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Reglerna om hur och var man får elda kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Det är därför viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Kommunen kan också utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet. 

Du hittar information om brandrisk, avrådan och eventuellt eldningsförbud på kommunens webbplats www.amal.se

Sidan uppdaterades 2021-06-17

Synpunkter på sidan?