Eldning utomhus

 

När du ska elda utomhus är det viktigt att först vidta rätt åtgärder. Tänk på att gräs- och skogsbränder kan sprida sig oerhört snabbt och få stora konsekvenser. All eldning sker alltid på egen risk.

Det är tillåtet att bränna av mark, elda trädgårdsavfall eller göra upp en lägereld när det inte råder eldningsförbud. Eldning är endast tillåtet dagtid och ska alltid ske i små högar och under kontrollerade och bevakade former. Valborgsmässoeldar ska anmälas till räddningstjänsten på kontorstid i god tid före.

Kontrollera alltid gällande brandriskprognos, detta gör du Åmåls kommuns hemsida (länk till höger) .

Minsta säkerhetsavstånd till byggnad bör helst vara:

 • gräseldning – 15 meter
 • annan eldning i mindre omfattning – 15 meter
 • eldning i större omfattning – 50 meter
 • valborgsmässoeld – 50 meter

Du som äger lantbruk bör kontrollera försäkringsvillkoren före eldning eftersom längre säkerhetsavstånd än ovanstående kan förekomma.

 • eldning ska ske så att inte rök och gnistor sprids mot byggnader eller vägar. Var försiktig med el- och teleledningar.
 • släckutrustning ska alltid finnas tillhands. Vattenslang, hinkar eller strilkannor är lämpligt att ha i närheten. Detta gäller vid all eldning.
 • det är lämpligt att elda i mindre högar för att ha en bättre kontroll. all eldning kräver kontinuerlig bevakning.
 • eldning i större omfattning än lägereldning får ej utföras efter mörkrets inbrott.
 • använd inte bensin, T-sprit eller andra brandfarliga varor för att påskynda eldning. Det är stor risk för brännskador.

Om elden sprider sig

Ring genast larmnumret 112 om elden sprider sig. Begär hjälp av räddningstjänsten. Svara på SOS-operatörens frågor. Se till att någon möter räddningstjänsten.

 • försök hejda elden i vindriktningen. Använd din släckutrustning. Använd även ruskor av små granar och enar, försök blöta dem. Sopa in brinnande material mot branden.
 • slå aldrig på elden. Då flyger gnistor runt och branden riskerar att sprida sig snabbare.

Sidan uppdaterades 2019-08-14

Synpunkter på sidan?