Tillsyn Flerbostadsfastigheter

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är det ägaren till en byggnad och den som nyttjar den, det vill säga exempelvis de boende, som ansvarar för brandskyddet i byggnaden. Man är bland annat skyldig att, i skälig omfattning, vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär till exempel att upprätthålla fungerande utrymningsvägar. Ägaren ska se till att byggnaden som helhet har ett bra brandskydd och ska också förse alla lägenheter med brandvarnare. De boende ansvarar för brandskyddet i de egna lägenheterna, till exempel att byta batteri i sina brandvarnare, samt för sin beskärda del av gemensamma utrymmen.

Tillsynen är en del av räddningstjänstens brandförebyggande arbete för flerbostadshus i Åmåls stadskärna.

För mer information kontakta räddningstjänsten. Kontaktuppgifter finns här på sidan.

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tel: 0532-172 90
E-post: raddningstjansten@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-02-02

Synpunkter på sidan?