Brandfarlig vara i hemmet

Du får lov att förvara viss mängd brandfarlig vara i bostaden. Dock så krävs tillstånd om man förvarar större mängder och förvaringen ska alltid ske på säkrast möjliga sätt. Här finns information om vad som gäller avseende hantering av brandfarlig vara i villan, fritidshuset eller flerbostadshuset.

Brandfarliga varor ska förvaras i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.

Villa eller fritidshus

I bostadsdelen får du förvara sprayburkar, högst 26 liter gasol och högst 10 liter brandfarlig vätska. I garaget skall gasol, sprayburkar och vätska vara skyddade mot påkörning. I ett fristående eller avskilt förråd får du förvara vätska och sprayburkar. Gasol som förvaras i förråd skall finnas i ett ventilerat utrymme. På vinden får du INTE förvara någon brandfarlig vara!

Generellt gäller att du inte får förvara mer brandfarlig vara än vad som täcker hushållsbehovet. Det krävs tillstånd för hanteringen om du förvarar mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter av någon annan brandfarlig gas. Du måste också söka tillstånd om du förvarar mer än 100 liter brandfarlig vätska. Dock behöver du inte räkna med det bränsle som finns i bilens bränsletank. Tillstånd behövs inte för markförvaring av brandfarlig vätska klass 3 (t ex dieselolja).

Flerbostadshus

I lägenheten får du förvara sprayburkar och gasol om sammanlagt högst 5 liter och max 10 liter brandfarlig vätska. På balkongen får du förvara högst 26 liter gasol och max 25 liter brandfarlig vätska (gärna i skåp).

I förrådsutrymmen på vinden och i källaren får du absolut INTE förvara någon brandfarlig vara. I flerbostadshusets garage får du INTE förvara någonting utöver bränslet i bilens tank och dess reservdunk.

Läs också på AGA:s hemsida hur du på ett säkert sätt hanterar gasol.

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?