Brandfarliga och explosiva varor, LBE

 

Den 1 september började en ny lag om brandfarliga och explosiva varor att gälla (SFS 2010:1011) samt förordning (SFS 2010:1075).

Förändringar

I den föregående lagstiftningen gav Polismyndigheten tillstånd för hantering av explosiva varor och byggnadsnämnden för brandfarliga varor. I den nya lagstiftningen är allt överfört till kommunen och kommunen får besluta om vilken nämnd som ska handha tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunfullmäktige har beslutat att räddningstjänsten i Åmål ska handha alla tillstånd. Det vill säga: 

  • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara
  • Tillstånd för förvärv av, handel med, förvaring av och överföring (inom Sverige) av explosiva varor.
  • Godkännande av föreståndare för explosiva varor

Tillsyn

Sedan tidigare har räddningstjänsten haft hand om tillsynen på brandfarliga varor och får nu även tillsynsansvaret för explosiva varor.

Räddningstjänsten hjälper dig gärna med råd och information om brandfarliga och explosiva varor. Kontakta oss om du har några funderingar.

Dokument för ansökan hittar du till vänster på sidan under Ansökningsdokument.

MSB:s ansvar

När det gäller tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning av explosiva varor är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som sköter tillståndshanteringen. Likaså import och överföring till Sverige från annat land samt all hantering inom försvarsmakten hanteras av MSB.

Läs mer om brandfarliga och explosiva varor hos:SB_Logo_Sverige.jpg

Klicka här för att läsa mer>> 

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?