Information om Covid-19, läs mer här.

Blanketter, mallar och checklistor

Brandfarliga varor

Ansökan- brandfarliga varor doc (doc 121 KB)

Explosiva varor

Ansökan- explosiva varor doc (doc 208 KB)


Vägledning för ansökan Explosiv vara>>

Eldning

Eldning Ris och brasor pdf (pdf 41 KB)Eldning Ris och brasor(elektroniskt ifyllbar) doc (doc 64 KB)

PM förebyggande brandskydd

PM brand- och utrymningslarm >>pdf (pdf 227 KB)


Brännbart material och brandfarliga vätskor/gas i egna hem, flerbostadshus och garage >>pdf (pdf 135 KB)


Brandksyddsregler vid tillfällig förläggning >>pdf (pdf 337 KB)


Uppläggningsplatser för båtar >>pdf (pdf 254 KB)

Sotning

Ansökan för att själv få utföra sotning i hemmet >>

Skriftlig Brandskyddsredogörelse

Formulär för skriftlig brandskyddsredogörelse >>pdf (pdf 717 KB)

 

Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA

 

Exempel på checklista för internkontroll pdf (pdf 15 KB)

 

Sidan uppdaterades 2019-12-12

Synpunkter på sidan?